Pogoji prijave na Blatfejst 2017

Un cerceau est nécessaire pour serrer la base de tout le sang encore sur la région de l’aine. Ce sont des médecins qui s’occupent pilules-shoppharmacie.com de divers troubles masculins, pas activement conscient. Il est très probable qu’on obtienne une contrefaçon, les effets secondaires les plus communs de Lovegra sont les maux de tête et la dyspepsie.

 

S prijavo potrjujete, da so vsi podatki, ki ste jih podali v prijavnem obrazcu resnični. Izjavljate, da ste zdravi, dobro telesno pripravljeni in zdravniško pregledani (opravljen zdravniški pregled). Pristajate na vsa tveganja v zvezi z udeležbo na prireditvi, kot so telesne poškodbe, bolečine, strah, duševne bolečine in poškodbe na drugih fizičnih stvareh. Zato od organizatorja v nobenem primeru ne boste uveljavljali nikakršnih odškodninskih zahtevkov.

Upoštevali boste navodila organizatorja, obenem pa se strinjate z vsemi pogoji, navodili in odločitvami organizatorja.

 

Zavedate se, da je Blatfejst tako preizkus fizične kot tudi psihične moči, ter da od udeleženca zahteva raznorazne spretnosti. Je kombinacija teka in premagovanja ovir. Predvsem slednje od vas zahtevajo vse od plazenja, plezanja, plavanja, skakanja, prečkanja blatnih in strmih področij, do srečevanja z električno napetostjo.

Izjavljate, da boste znali oceniti svoje sposobnosti in zmožnosti, ter boste ob kočljivih situacijah obšli določeno oviro, oziroma boste od tekmovanja odstopili.

Od začetka dogodka pa do prihoda tekmovalca v cilj je na prireditveni prostor prepovedano vnašanje in pitje alkoholnih pijač. Pri komer bodo na štartu ali tekom premagovanja proge reditelji in nadzorniki ovir prepoznali znake vinjenosti, bo le ta udeleženec moral odstopiti od tekmovanja.
 

Soglašate, da lahko organizator prireditve, Športno društvo Poljane, vaše podatke pridobljene ob prijavi ter fotografije, izjave in posnetke pridobljene na prireditvi, objavi v sredstvih javnega obveščanja, brez da bi od njih zahtevali kakršno koli povračilo.

 

Organizator Športno društvo Poljane bo pridobljene osebne podatke uporabljalo in shranjevalo skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z udeležbo dovoljujete, da organizator vaše navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za namene statističnih obdelav, pošiljanja ponudb, reklamnega gradiva in vabil na druge dogodke, ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Pripadajo vam vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006).

 

Vračilo vplačane štartnine je možno samo ob predložitvi veljavnega zdravniškega potrdila, najkasneje do petka, 8. septembra 2017, ali ob odpovedi prireditve s strani organizatorja. V primeru vračila vplačane štartnine organizator zaračuna nastale administrativne stroške v višini 3 €.

Prenos štartnine na drugega tekmovalca je možen in je brezplačen. Zadnji dan za prenos štartnine je petek, 15. september 2017. Ob prenosu štartnine je potrebno to sporočiti na mail info@blatfejst.si.

No Comments

Leave a Comment